1

ISO certifikati

Certifikacija sustava upravljanja kvalitetom u ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOM CENTRU d.d. (dalje: Društvo) provedena je u skladu sa svjetskim trendom objedinjavanja zahtjeva koji uključuje upravljanje kvalitetom i upravljanje okolišem, za norme ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004Društvo je certifikat po normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 steklo 30. lipnja 2017. godine. Poslovanjem u skladu sa zahtjevima navedenih međunarodnih normi Društvo dokazuje težnju za trajnim poboljšanjem kvalitete poslovanja, te brigu o korisnicima svojih usluga kao i o zaštiti okoliša.

Uspostavom i održavanjem ISO standarda Društvo, ne samo da prihvaća pozitivne zakonske propise i sukladno njima posluje, već samo određuje i više kriterije kvalitete poslovanja te sustavno nadzire ostvarivanje zadanih kriterija kvalitete.

U Društvu se izgrađuje kultura kvalitete s dugoročnim usmjerenjem na sljedeće:

  • Zadovoljstvo kupaca i korisnika
  • Zartnerski odnos s kupcima i dobavljačima
  • Očuvanje okoliša
  • Stalno poboljšanje integriranog sustava upravljanja kvalitetom Stjecanje ISO certifikata značajan je događaj na razvojnom putu Društva te potvrda opredijeljenosti Društva za kvalitetu i dosljednost u održavanju integriranog sustava upravljanja kvalitetom.

Društvo posjeduje sljedeće certifikate:
Certifikat ISO 9001:2008 za sustav upravljanja kvalitetom u održavanju, obnovi i popravku zrakoplova i zrakoplovnih komponenata te svim drugim poslovnim procesima i funkcijama ZTC-a.
Certifikat ISO 14001:2004 za sustav upravljanja okolišem u održavanju, obnovi i popravku zrakoplova i zrakoplovnih komponenata te svim drugim poslovnim procesima i funkcijama ZTC-a.


2 10 3 36
s