Izrada modifikacije za transportnu kabinu helikoptera