O ZTC-u

O nama

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. bavi se upravljanjem i provedbom aktivnosti tehničkog održavanja i proizvodnje dijelova za održavanje zrakoplova.

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR dioničko je društvo kojemu je osnivač Republika Hrvatska. Osnovna mu je djelatnost tehničko održavanje, obnova i popravak zrakoplova. U radionicama uz visokokvalificirane i stručne radnike provode se aktivnosti servisa zrakoplova, zrakoplovnih komponenti i svih vrsta radova u području zrakoplovne tehnike.

Kompleks unutar kojega obavlja djelatnost prostire se na površini od 230.000 m2. Unutar kompleksa su hangari, pogoni, radionice, skladišta, heliodrom i uzletno-sletna staza. Moguć je i pristup uzletno-sletnoj stazi Međunarodne zračne luke Zagreb – Franjo Tuđman.

Uprava, menadžment i radnici usmjereni su i motivirani na racionalno, odgovorno i učinkovito poslovanje. Ambicija je postati regionalni centar za servis zrakoplova, koju temeljima na bogatoj zrakoplovnoj tradiciji Republike Hrvatske. Naši poslovni partneri i kupci mogu računati na brzu, kvalitetnu i pouzdanu uslugu koja uključuje inovativan pristup u obavljanju radnih zadataka.

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. ima status ovlaštene organizacije prema Part 145.

Vizija

Vizija ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA je postati vodeći regionalni centar za održavanje, obnovu i popravak vojnih i civilnih zrakoplova, s međunarodnim referencama i visokim stupnjem kvalitete, na dobrobit kupaca, radnika i šire zajednice. Želimo putem cjeloživotnog školovanja naših radnika trajno poboljšavati razinu znanja, organizaciju i kvalitetu usluge, te pružati više od traženoga i na taj način uvijek biti korak ispred konkurencije.

Misija

Temeljem dugogodišnjeg iskustva, stručnosti i tradicije želimo našim kupcima pružiti vrhunsku uslugu održavanja zrakoplova uz primjenu suvremenih metoda i tehnologije rada. Civilna licenca EASA part 145, kao i licenca za održavanje vojnih zrakoplova Republike Hrvatske garancija su kvalitete i pouzdanosti. Našim kupcima nudimo razumne cijene i partnerske odnose, pri tome poštujući dogovorene rokove isporuke.

Strategija

Načini za ostvarivanje postavljenih ciljeva uključuju planiranje, analizu i stalno praćenje ostvarenih rezultata. Ove su metode ugrađene u interne procedure. U skladu s povećavanjem kvalitete i uspješnosti, namjeravamo kontinuirano voditi brigu o školovanju osoblja, pratiti razvoj modernih tehnologija te razvijati svoje proizvodne potencijale.

Temeljne vrijednosti ZTC-a

Stručnost, znanje i iskustvo, kako na razini pojedinca tako i na razini organizacije osnovne su pretpostavke kvalitete ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA. Naši radnici svakodnevno iskustvo stječu na kontroliran način, čime se uz konstantno školovanje osigurava visoka razina kompetentnosti u obavljanju poslovnih procesa.

Inovacije i poboljšanja

Cjelokupni menadžment ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA potpuno je otvoren za nove ideje i potiče kreativnost svojih radnika. Svatko može predložiti poboljšanje. Novim idejama do postavljenih se ciljeva stiže puno brže!

Ljudski potencijali

Ljudski potencijal kao takav ključna je važnost i temelj dobrog poslovanja svakog poduzeća. Naša želja je naći pravu osobu koja ima sva tražena znanja i vještine, a uz to se uklapa u radnu sredinu. Radnici, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo postaju središtem pažnje ljudskih potencijala, budući se shvatilo da ljudski kapital predstavlja glavno oruđe konkurentske sposobnosti i prednosti na globalnom tržištu. Jedan od načina jest upravo pružanje mogućnosti napredovanja, razvoja, praćenja uspješnosti, edukacije, motiviranja, ali i nagrađivanja jer upravo na radnicima organizacija gradi svoju uspješnost, konkurentnosti ali i nadu još uspješnijeg poslovanja u budućnosti, u vremenima koja ju očekuju.

Ciljevi

Opći ciljevi poslovanja

 • Ostvariti primjeren rast imovine u korist ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA, te organizirati poslovanje kako bi se postigla maksimalna racionalizacija poslovnih procesa i strateške orijentacije;
 • Podizati ugled ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA visokoprofesionalnim odnosima s korisnicima proizvoda i usluga, kao i dobavljačima;
 • Održavati i unaprjeđivati prepoznatljivu javnu predodžbu ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA;
 • Podizati razinu i kvalitetu odnosa s javnosti, kao i kontinuirano je upoznavati s odgovornim poslovanjem ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA;
 • Usmjeriti pažnju na razvoj, potrebe, interese i sposobnosti radnika, kao nezamjenjivom kreativnom potencijalu u realizaciji svih ciljeva ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA.

Posebni ciljevi poslovanja

 • Unaprijediti djelatnosti održavanja, obnove i popravka zrakoplova, zrakoplovnih komponenti i svih vrsta radova u području aerotehnike;
 • Unaprijediti postojeće, te dizajnirati i izrađivati vlastite alate i pričuvne zrakoplovne dijelove;
 • Povećati konkurentsku sposobnost ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA
 • Povećati stope rasta prihoda i profita, kao i smanjiti troškove poslovanja, te povećati učinkovitost uz što manja ulaganja, radi ostvarivanja očekivane stope povrata na investirani novac;
 • Povećati iskorištenost svih kapaciteta ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOG CENTRA, te modernizirati poslovne procese, kao i povećavati motivaciju radnika, uvažavajući njihove individualne doprinose, raznolikost i otvorenost;
 • Poticati radnike na individualni rast i razvoj, te inzistirati na najvišim standardima poštenja i integriteta u ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKOM CENTRU.