RADIONICE

Radionica za akumulatore

Izvodi se servisiranje akumulatora NiCd, AgZn, Pb (nadopunjavanje, provjera kapaciteta i popravak).

Radionica za radio/radarsku opremu

Izvodi se popravak i ispitivanje UHF/VHF uređaja za komunikaciju.

Radionica za bojanje zrakoplova

Postoje dvije lakirnice; velika i mala. Velika može biti grijana do 60 °C te se u njoj mogu bojati objekti veličine do 20,0 x 15,9 x 4,5 m; Postoji i mala lakirnica za manje dijelove/komponente.

Radionica za interijere

Izrađuju se presvlake sjedala i interijere od tekstila i kože; izrada cerada i zaštitnih navlaka; izrada i popravak predmeta i plastike (epoksidne smole i poliesteri); izrada vjetrokaza.

Radionica za agregate

Izvode se ispitivanja i popravci rotirajućih i nerotirajućih hidrauličkih komponenti (pokretači, ventili, pumpe); mjerenje tlaka do 400 bara; mjerenje protoka do 250 l/min; mjerenje temperature 0 – 200°C; mjerenje sile do 500N; mjerenje broja okretaja do 1000 o/min; mjerenje hoda od 0 do 1780 mm; mjerenje momenta do 250 Nm; mjerenje frekvencije AC, (0 – 600Hz).

Radionica za cijevi i boce pod tlakom

Izvodi se savijanje cijevi (∅20 – ∅45 mm); pertlanje aluminijskih i bakrenih cijevi (pakne 1/8, ¼, 3/16, 5/16, 7/16, 3/8“); pertlanje čeličnih cijevi (pakne ∅6 – ∅25 mm); zaprešavanje (pakne od 10 – 54 mm); montaža i demontaža čahura gumenih crijeva (pakne ∅20 – ∅60 mm); ispitivanje PP boca (vaganje, provjera hermetičnosti, nadopunjavanje CO2, N, HALON 1211).

Radionica za popravak strukture

Izvode se izrada i popravci dijelova od lima; obrađivanje limova skupljanjem i širenjem; obrada limova do 1,5 mm debljine; rezanje limova do 1000 mm širine; savijanje limova do 2000 mm širine.