ANTIKORUPCIJA

Antikorupcijski program je politika sa sveobuhvatnim mjerama za sprečavanje korupcije, unapređenje profesionalnog i etičkog ponašanja radnika, povećanje zadovoljstva klijenata, te povećanje društveno odgovornog poslovanja poduzeća. ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR kontinuirano provodi mjere Antikorupcijskog programa s ciljem jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti, te stvaranja preduvjeta za sprečavanje korupcije na svim razinama.

Program uključuje akcijski plan trajnih i povremenih mjera i aktivnosti koje poduzeće provodi s ciljem jačanja svog antikorupcijskog djelovanja i jačanja antikorupcijske svijesti među zaposlenicima.

Cilj antikorupcijskog programa je potpora svim mehanizmima sprečavanja korupcije, kako u odnosu prema zajednici i tržištu, poslovnim partnerima i klijentima, tako i unutar poduzeća u odnosima na razini zaposlenika, jačanje zakonitosti rada poduzeća kao i odgovornost poduzeća prema zajednici.

U sklopu provođenja Antikorupcijskog programa ZRAKOPLOVNO TEHNIČKOG CENTRA usvojene su i sljedeće mjere i aktivnosti: