ORGANIZACIJA

UPRAVA:

  • Ivica Vidović, jedini član Uprave – direktor Društva

NADZORNI ODBOR

  • Tibor Konjevod, predsjednik Nadzornog odbora
  • Jasmina Čaušević, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
  • Željko Čakarić , član Nadzornog odbora
  • Branko Borković, član Nadzornog odbora
  • Gordana Perić, članica Nadzornog odbora kao predstavnica radnika
Skupština
Republika Hrvatska kao jedini dioničar ostvaruje svoja prava na skupštini Društva preko zakonskog zastupnika Centra za restrukturiranje i prodaju. Predsjednik skupštine Društva je ravnatelj CERP-a.