ORGANIZACIJA

UPRAVA:

  • Zdravko Klanac, direktor

NADZORNI ODBOR

  • Vildana Megla, predsjednica Nadzornog odbora
  • Josip Štimac, zamjenik predsjednice Nadzornog odbora
  • Gordana Perić, član Nadzornog odbora kao predstavnik radnika
  • Branko Borković, član Nadzornog odbora
  • Kristina Tučkar, član Nadzornog odbora
Skupština
Republika Hrvatska kao jedini dioničar ostvaruje svoja prava na skupštini Društva preko zakonskog zastupnika Centra za restrukturiranje i prodaju. Predsjednik skupštine Društva je ravnatelj CERP-a.