PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d. (Društvo) osobitu pažnju posvećuje poštivanju zakona i drugih propisa, internih akata, te u cijelosti podržava primjenu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je donesen s ciljem jačanja svijesti i poticanja građana na prijavljivanje eventualnih nepravilnosti o kojima imaju saznanja, a povezani su s obavljanjem poslova u Društvu.

Kako se može podnijeti prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti može se podnijeti na jedan od sljedećih načina:

  • elektronskom poštom na e-mail adresu: prijavanepravilnosti@ztc-atc.hr
  • poštom, na adresu ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR d.d., Sisačka 39 E, 10410 Velika Gorica, s naznakom „za Povjerljivu osobu“
  • osobno kod Povjerljive osobe (u radno vrijeme Društva)

O usmenoj prijavi Povjerljiva osoba sačinjava službenu bilješku (zapisnik), koji će, a da bi prijava bila valjana, prijavitelj potpisati

Prijavitelj nepravilnosti može podnijeti prijavu nepravilnosti na obrascu „Prijava nepravilnosti“.