MEHANIČKI

Mehanički laboratorij

Radni postupci:
Ispitivanje vlačne čvrstoće
Standard: HRN EN ISO 6892-1.

Ispitivanje žilavosti prema Charpyju
Standard: HRN EN 10045-1 : 1990.

Ispitivanje prekidne čvrstoće i prekidnog istezanja gume
Standard: ISO 37; ISO 527-1, DIN 53504.

Komora za grijanje do +9.800 °C
Komora za hlađenje do -50 °C
Mjerač debljine boje i galvanskih prevlaka

Adresa

Sisačka 39E, Velika Gorica
Hrvatska

E-mail

info@ztc-atc.hr

Telefon / Fax

+385 1 6228 501
+385 1 6228 525

Radno vrijeme

Pon - Pet
07.30-15.30