ODRŽAVANJE CIVILNIH AVIONA

Civilni avioni

ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR otvara vrata pružanju usluga i na civilnom tržištu, zrakoplovima u civilnom registru. To uključuje: godišnje preglede strukture i motora, obnovu interijera i eksterijera te popravke zrakoplovnih komponenti.

Provedba svih radova na zrakoplovu sukladno propisanim i odobrenim procedurama iz Programa održavanja za određeni tip zrakoplova, provedba standardnih i izvanstandardnih radova na zrakoplovu, demontaža/montaža dijelova i komponenti, zamjene elektroničkih komponenti (LRU i SRU), defektacija mehaničkih i elektro/ elektroničkih komponenti, provjera i ispitivanje komandi leta (poluga i sajli), ispitivanje sustava i zrakoplova nakon provedbe servisnih radova, vaganje i balansiranje zrakoplova, i sl. – samo su neke od aktivnosti tehničkog održavanja za koje je ZRAKOPLOVNO-TEHNIČKI CENTAR osposobljen.

Adresa

Sisačka 39E, Velika Gorica
Hrvatska

E-mail

info@ztc-atc.hr

Telefon / Fax

+385 1 6228 501
+385 1 6228 525

Radno vrijeme

Pon - Pet
07.30-15.30