ODRŽAVANJE KOMPONENTI

Održavanje komponenti

Održavanje komponenti provodi se sukladno Listi sposobnosti, koja je sastavni dio MOE priručnika organizacije.

Provjera i popravak sklopa kočnica aviona AT-802

 1. Provjera, popravak i ispitivanje sklopa brizgaljki goriva na avionima AT-802 i PC-9M
 2. Provjera, popravak i standardno održavanje plovaka Wipline 10000 aviona AT-802A „Fireboss“
 3. Provjera, popravak i standardno održavanje plovaka Wipline 13000 aviona DHC-6 „Twin Otter“
 4. Servis akumulatora NiCD, AgZN, Pb (nadopunjavanje, provjera kapaciteta i popravak).

Provjera, ispitivanje, popravak i remont dinamičkih komponenti helikoptera

Bell 206 B „Jet Ranger III

 1. Spojka slobodnog hoda
 2. Glavina nosivog rotora
 3. Automat nagiba i koraka
 4. Repni reduktor
 5. Glavni reduktor
 6. Glavina repnog rotora
 7. Vratilo nosivog rotora

Adresa

Sisačka 39E, Velika Gorica
Hrvatska

E-mail

info@ztc-atc.hr

Telefon / Fax

+385 1 6228 501
+385 1 6228 525

Radno vrijeme

Pon - Pet
07.30-15.30