Završna probna testiranja zrakoplova Cl-415

Nakon servisa zrakoplova Cl-415 reg. Oz 811, 30.12.2022 obavljena su završna probna testiranja.