Canadair CL-415 predan HRZ-u

Nakon obavljenog redovnog godišnjeg pregleda i završenih provjera na zemlji i u zraku Zrakoplovno tehnički centar d.d. u nedjelju 2. srpnja 2023. predao je Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu protupožarni zrakoplov Canadair CL-415.

Time su za protupožarnu sezonu osigurani protupožarni zrakoplovi Canadair u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini.

Zrakoplovno-tehnički centar d.d. radove na protupožarnim avionima provodi u skladu s predviđenom i ugovorenom dinamikom održavanja te su redovni godišnji pregledi završeni na avionima koji su za operativnu uporabu predviđeni tijekom ovogodišnje protupožarne sezone.